14 Dagen wonen in een stam in Afrika

by Yannick
(Belgium)

Hallo iedereen ik zou graag een unieke trip maken naar Afrika. Ik had graag kunnen samen wonen met de cultuur van daar tijdens een paar weken. Leven hoe zij leven, mensen helpen, naar de roots gaan, in de savanne in het wild. Ik zou alleen vertrekken om zou mijn cultuur te versterken.


Waar moet ik zijn om zijn om zo'n vakantie te boeken?


Dank

Yannick

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Afrika forum.